Môi trên của vợ em hơi dày, muốn cắt môi trên mỏng hơn một chút được không vậy và tốn bao nhiêu tiền..Và vợ em muốn cắt cánh mũi cho gọn hơn giá tiền bao nhiêu. Vợ em đã sinh con nên da bụng bị nứt thật nhiều vì vậy bụng to nữa , em muốn hỏi có cách nào làm mất đi những dấu nứt trên bụng và bỏ đi lớp mỡ trong bụng vợ em không ? nếu được có thể cho em biết khoảng bao nhiêu tiền?