Nhà thuốc Nhà Thuốc Camly 6

Vị trí ở BT1, 6 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Camly 6

Số điện thoại: 02422158713