Nhà thuốc Nhà Thuốc Đông á.

Vị trí ở 68, Đường Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Mô tả: Nhà Thuốc Đông á.

Số điện thoại: 0393167234