Nhà thuốc Nhà Thuốc Hồng Hạnh

Vị trí ở 20, Phố Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Vĩnh Phú, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Hồng Hạnh

Số điện thoại: 0393167234