Nhà thuốc Nhà Thuốc Tây Số 19

Vị trí ở 217 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Mô tả: Nhà thuốc tây số 19

Số điện thoại: 02838991601