Nhà thuốc Nhà Thuốc Tư Nhân Đức Mạnh

Vị trí ở Phường Đoàn Kết, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Tư Nhân Đức Mạnh

Số điện thoại: 0972617661