Nhà thuốc Nhà Thuốc Tư Nhân Ngọc Yến Pharmacy

Vị trí ở 408 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

Mô tả: Nhà Thuốc Tư Nhân Ngọc Yến Pharmacy

Số điện thoại: 0393167234