TCLINIC: PK334

Số nhận xét: 1

Số câu trả lời: 0

Địa chỉ: 88, OLYMPIC-RO 43-GIL, SONGPA-GU, SEOUL 05505, KOREA
qrcode ASAN  Medical Center
Since its establishment in June, 1989, Asan Medical Center has achieved a world-class medical reputation as it has continued to aggressively invest in R&D and clinical treatment.

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi phòng khám!

Nhận xét về ASAN Medical Center

Bạn đã sử dụng dịch vụ của phòng khám ASAN Medical Center? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.

Đánh Giá: