Khoa Thận nhân tạo lúc đầu có tên là khoa Nội thận - Lọc máu, đến ngày 01/03/2012 được đổi tên thành khoa Thận nhân tạo. Khoa chuyên khám và điều trị cá bệnh lý thuộc chuyên khoa Nội thận - lọc máu. Đối tượng phục vụ của khoa là cán bộ trung cao cấp và nhân dân. Khoa được tổ chức theo mô hình hoàn thiện, khép kín của chuyên ngành thận học gồm đầy đủ 04 bộ phận nội thận, thận nhân tạo, thẩm phân phúc mạc, siêu lọc. Có bác sĩ được đào tạo bài bản chuyên môn sâu về chuyên ngành thận học khoa có 01 bác sĩ được tu nghiệp chuyên ngành thận học ngắn hạn tại nước ngoài và có 01 bác sĩ được đào toại chuyên ngành thận học 02 năm tại nước ngoài. Ngoài ra, khoa còn thực hiện các nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Đào tạo chuyên ngành lọc máu cho các bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện tuyến tỉnh gửi đến học. Đào tạo tại chỗ thường xuyên, liên tục cho các bác sĩ, điều dưỡng mới về công tác tại khoa. Đây là khoa thực hành cho các sinh viên Y, bác sĩ chuyên khoa, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, có cán bộ tham gia giảng dạy tại bộ môn Lão khoa, đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi phòng khám!

Nhận xét về Phòng khám Cơ Xương Khớp

Bạn đã sử dụng dịch vụ của phòng khám Phòng khám Cơ Xương Khớp? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.

Đánh Giá: