Bước 1. Ở thanh menu trên chọn mục Đặt câu hỏi

 

Bước 2.Trang nhập thông tin cá nhân hiện ra, nhập đầy đủ thông tin để đăng ký, rồi ấn "Tiếp tục"

 

Bước 3. Điền nội dung, câu hỏi cần được bác sĩ tư vấn, gửi hình ảnh nếu có

Bước 4. Ấn "Gửi câu hỏi", và câu hỏi đã được gửi thành công.

Bác sĩ sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể, hãy check lại trong ngày.

Ngoài ra bạn có thể vào mục bác sĩ của tôi để chat trực tiếp, đặt khám riêng tư