SAI LẦM PHỔ BIẾN CỦA BỐ MẸ KHI ĐỐI DIỆN TUỔI DẠY THÌ CỦA CON

Mọi người hay nói tuổi dậy thì là không có sự chuẩn bị sẵn sàng: Không quan trọng bạn đọc bao nhiêu cuốn sách hay bài viết, tại một số thời điểm, một thiếu niên sẽ vẫn táo bạo, thách thức, luôn không hài lòng, đóng sầm cửa, quay mặt và không chịu làm việc nhà…
Hỏi bác sĩ miễn phí