TDOCTOR: BS66212
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 0

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Bác sĩ Tâm lý Annie Viết Ngọc
Không có thông báo nào từ bác sĩ
Chuyên Tham vấn và Trị liệu Tâm lý trẻ vị thành niên tại Phòng khám tâm lý lâm sàng - tư vấn tâm lý Khoa Thần Kinh BV Đại Học Y Dược. Cử nhân Tham vấn và Trị liệu tâm lý khoa Tâm lý tại Đại học Văn Hiến

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Phòng khám tâm lý lâm sàng - tư vấn tâm lý Khoa Thần Kinh BV Đại Học Y Dược

Kinh nghiệm

Chuyên Tham vấn và Trị liệu Tâm lý trẻ vị thành niên tại Phòng khám tâm lý lâm sàng - tư vấn tâm lý Khoa Thần Kinh BV Đại Học Y Dược. Cử nhân Tham vấn và Trị liệu tâm lý khoa Tâm lý tại Đại học Văn Hiến

Quá trình đào tạo

Tôt nghiệp khoa Tham vấn và Trị liệu Tâm lý tại Đại học Văn Hiến

Giá tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi bác sĩ!

Nhận xét về Bác sĩ Tâm lý Annie Viết Ngọc

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ Tâm lý Annie Viết Ngọc? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.