TDOCTOR: BS66137
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 0

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Doctor Daniel Seungyoul Han
Không có thông báo nào từ bác sĩ
March 2000 Admitted to Kosin University College of Medicine . February 2006 Graduated from Kosin University College of Medicine (First place in graduate results) . February 2010 Completed Master's Degree in Kosin University Graduate School of Medicine . February 2012 Completed Doctor`s Degree in Kosin University Graduate School of Medicine

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

 • Mar. 2006-Feb. 2007 Internship, Kosin University Gospel Hospital
 • Mar. 2007-Feb. 2011 Residency, Plastic & Reconstuctive Surgery, Kosin University Gospel Hospital
 • Apr. 2011-Apr. 2012 Director of Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Armed Forces Hampyeong Hospital
 • May 2012-Apr. 2013 Director of Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Armed Forces Daegu Hospital
 • May 2013-Apr. 2014 International Fellow of Craniofacial Cente

Kinh nghiệm

 • Mar. 2006-Feb. 2007 Internship, Kosin University Gospel Hospital
 • Mar. 2007-Feb. 2011 Residency, Plastic & Reconstuctive Surgery, Kosin University Gospel Hospital
 • Apr. 2011-Apr. 2012 Director of Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Armed Forces Hampyeong Hospital
 • May 2012-Apr. 2013 Director of Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Armed Forces Daegu Hospital
 • May 2013-Apr. 2014 International Fellow of Craniofacial Center of Chang Gung Memorial Hospital(Taiwan)
 • May 2014-Feb. 2015 Representative Doctor of Wonjin Plastic Surgery Clinic(Seoul)
 • Apr. 2015-Present Director & C.E.O. of DH Plastic Surgery Clinic(of Korea)

Quá trình đào tạo

 • March 2000 Admitted to Kosin University College of Medicine
 • February 2006 Graduated from Kosin University College of Medicine (First place in graduate results)
 • February 2010 Completed Master's Degree in Kosin University Graduate School of Medicine
 • February 2012 Completed Doctor`s Degree in Kosin University Graduate School of Medicine

Giá tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi bác sĩ!

Nhận xét về Doctor Daniel Seungyoul Han

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Doctor Daniel Seungyoul Han? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.