TDOCTOR: BS90040
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 2

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Bác sĩ Hoàng Văn Sơn
Không có thông báo nào từ bác sĩ
Là bác sĩ nội trú Khoa phụ sản - Bệnh viện Quân y 103

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Bác sĩ đa khoa Học viện Quân Y

Kinh nghiệm

Là bác sĩ nội trú Khoa phụ sản - Bệnh viện Quân y 103

Quá trình đào tạo

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Học viện Quân Y

Giá tư vấn

10,000 Vnđ/Phút

Nhận xét về Bác sĩ Hoàng Văn Sơn

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ Hoàng Văn Sơn? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.