TDOCTOR: BS88973
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 0

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Bác sĩ Nguyễn Thái Sơn
Không có thông báo nào từ bác sĩ
Trưởng khoa Khám bệnh yêu cầu, Head of Department (HOD) tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Kinh nghiệm

Trưởng khoa Khám bệnh yêu cầu, Head of Department (HOD) tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Quá trình đào tạo

Đại họ Y Hà Nội

Giá tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi bác sĩ!

Nhận xét về Bác sĩ Nguyễn Thái Sơn

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ Nguyễn Thái Sơn? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.