TDOCTOR: BS88910
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 0

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Bác sĩ, Thạc sĩ Ninh Văn Đông
Không có thông báo nào từ bác sĩ
Thạc sỹ bác sỹ tại Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Dây Chằng, Cứng Khớp Việt Pháp Cơ Sở 2- Tây Hồ

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Việt Pháp

Kinh nghiệm

Thạc sỹ bác sỹ tại Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Dây Chằng, Cứng Khớp Việt Pháp Cơ Sở 2- Tây Hồ

Quá trình đào tạo

Trường Đại học Y Hà Nội

Giá tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi bác sĩ!

Nhận xét về Bác sĩ, Thạc sĩ Ninh Văn Đông

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ, Thạc sĩ Ninh Văn Đông? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.