TDOCTOR: BS65630
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 0

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode BS Tâm lý Lê Văn Thắng
Không có thông báo nào từ bác sĩ
+ Giám đốc trung tâm tư vấn tâm lý 247 + Chuyên gia tâm lý (Trình độ Đại học)

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Giám đốc trung tâm tư vấn tâm lý 247

Kinh nghiệm

  • + Giám đốc trung tâm tư vấn tâm lý 247 + Chuyên gia tâm lý (Trình độ Đại học)

Quá trình đào tạo

  • Khoa Tâm Lý – Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn

Giá tư vấn

10,000 Vnđ/Phút

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi bác sĩ!

Nhận xét về BS Tâm lý Lê Văn Thắng

Bạn đã sử dụng dịch vụ của BS Tâm lý Lê Văn Thắng? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.