TDOCTOR: BS89159
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 0

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Bác sĩ Tô Thanh Long
Không có thông báo nào từ bác sĩ
Các bệnh thường khám Tai mũi họng thanh quản trợ thính tại Trung Tâm trợ thính và Tai Mũi Họng Audivina

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Trung Tâm trợ thính và Tai Mũi Họng Audivina

Kinh nghiệm

Các bệnh thường khám Tai mũi họng thanh quản trợ thính tại Trung Tâm trợ thính và Tai Mũi Họng Audivina

Quá trình đào tạo

  • Đại học y dược HCM

Giá tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi bác sĩ!

Nhận xét về Bác sĩ Tô Thanh Long

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ Tô Thanh Long? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.