TDOCTOR: BS66166
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 0

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Bác sĩ, Thạc Sĩ Trần Quang Trung
Không có thông báo nào từ bác sĩ
Nội tiêu hóa gan mật, nội soi chẩn đoán và can thiệp, chuyên sâu mảng can thiệp điều trị ung thư sớm và đang nghiên cứu sâu bệnh lí tụy. Hiện đang là Nghiên cứu sinh TS tại BV ĐH Greifswald , CHLB Đức. Tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế.

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Hiện đang là Nghiên cứu sinh TS tại BV ĐH Greifswald , CHLB Đức.

Kinh nghiệm

Nội tiêu hóa gan mật, nội soi chẩn đoán và can thiệp, chuyên sâu mảng can thiệp điều trị ung thư sớm và đang nghiên cứu sâu bệnh lí tụy. Hiện đang là Nghiên cứu sinh TS tại BV ĐH Greifswald , CHLB Đức. Tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế.

Quá trình đào tạo

Hiện đang là Nghiên cứu sinh TS tại BV ĐH Greifswald , CHLB Đức. Tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế.

Giá tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi bác sĩ!

Nhận xét về Bác sĩ, Thạc Sĩ Trần Quang Trung

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ, Thạc Sĩ Trần Quang Trung? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.