TDOCTOR: BS66163
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 0

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Chuyên gia tâm lý Vera Diệu Hiền
Không có thông báo nào từ bác sĩ
Vera Diệu Hiền, chuyên gia tâm lý tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình, tại học viện Vera Hà Anh

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Học viện Vera Hà Anh

Kinh nghiệm

Vera Diệu Hiền, chuyên gia tâm lý tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình, tại học viện Vera Hà Anh

Quá trình đào tạo

Học viện Vera Hà Anh

Giá tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi bác sĩ!

Nhận xét về Chuyên gia tâm lý Vera Diệu Hiền

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Chuyên gia tâm lý Vera Diệu Hiền? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.