TDOCTOR: BS90017
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 0

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Bác sĩ Vương Tấn Bình
Không có thông báo nào từ bác sĩ
Đang hỗ trợ cấp cứu tại Trung tâm y tế dĩ an, Bình Dương

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Đang hỗ trợ cấp cứu tại Trung tâm y tế dĩ an, Bình Dương

Kinh nghiệm

Đang hỗ trợ cấp cứu tại Trung tâm y tế dĩ an, Bình Dương

Quá trình đào tạo

  • Đại học y Tây Nguyên

Giá tư vấn

10,000 Vnđ/Phút

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi bác sĩ!

Nhận xét về Bác sĩ Vương Tấn Bình

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ Vương Tấn Bình? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.