TDOCTOR: BS66105
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 1

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Chuyên gia Tâm lý Phạm Thị Tươi
Không có thông báo nào từ bác sĩ
Chuyên ngành Tâm lí học trẻ em và thanh thiếu niên. Thạc sĩ Tâm lí học trẻ em và thanh thiếu niên do Đại học Toulouse Le Mirail, Pháp đào tạo. trưởng phòng Giáo dục - Tư vấn, Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Nơi công tác: Nguyên trưởng phòng Giáo dục - Tư vấn, Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ Tâm lí học trẻ em và thanh thiếu niên do Đại học Toulouse Le Mirail, Pháp đào tạo

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ Tâm lí học trẻ em và thanh thiếu niên do Đại học Toulouse Le Mirail, Pháp đào tạo

Giá tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

  • Chuyên gia Tâm lý Phạm Thị Tươi

    Chuyên ngành Tâm lí học trẻ em và thanh thiếu niên. Thạc sĩ Tâm lí học trẻ em và thanh thiếu niên do Đại học Toulouse Le Mirail, Pháp đào tạo. trưởng phòng Giáo

    Tìm chuyên viên ngôn ngữ trị liệu b nhé. E là ở tỉnh b chưa có
    Tìm chuyên viên ngôn ngữ trị liệu b nhé. E là ở tỉnh b chưa có

Nhận xét về Chuyên gia Tâm lý Phạm Thị Tươi

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Chuyên gia Tâm lý Phạm Thị Tươi? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.