TDOCTOR: BS65571
Số nhận xét: 1
Số câu trả lời: 0

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode BS . TS Vũ Mạnh Huỳnh
Không có thông báo nào từ bác sĩ
Dr. Huynh Vu has received Ph.D. degree in Bio-Organic chemistry, Biotechnology Department, the University of Tokyo, Japan, in 1979. Since then, He worked as a chemist at Nippon Kayaku Chemical Co. Japan. In USA, He worked with Bio-Organic Chemistry Dept., Stanford Research Institute International, and with R&D Dept., Applied Biosystems Inc., Dr. Vu was senior Research Manager in anti-HIV research at Triplex Pharmaceuticals Inc., and Molecular Diagnostics R&D at Gen-Probe Inc. in DNA, RNA Process Development for manufacturing of test kits for infectious diseases, cancer: HIV, HBV, HCV, HPV, PCA3, West Nile Virus, BK Virus, STD, PACE, GASD, Pseudomonas, Legionella, Salmonella.

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

, He worked with Bio-Organic Chemistry Dept., Stanford Research Institute International, and with R&D Dept.

Kinh nghiệm

  • Dr. Huynh Vu has received Ph.D. degree in Bio-Organic chemistry, Biotechnology Department, the University of Tokyo, Japan, in 1979. Since then, He worked as a chemist at Nippon Kayaku Chemical Co. Japan. In USA, He worked with Bio-Organic Chemistry Dept., Stanford Research Institute International, and with R&D Dept., Applied Biosystems Inc.,

Quá trình đào tạo

  • University of Tokyo

Giá tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi bác sĩ!

Nhận xét về BS . TS Vũ Mạnh Huỳnh

Bạn đã sử dụng dịch vụ của BS . TS Vũ Mạnh Huỳnh? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.

  • .

    2019-06-02 05:58:37