con lên đọc thông tin là thấy triệu chứng của loạn cảm họng như biểu hiện của con vì con từng có viêm amidan thời gian dài ạ