em ăn cơm khô ko chan canh khi em nuốt cảm giác như thức ăn ứ ứ ở cổ tầm hơn chục giây sau nó đỡ có bị sao ko ạ