Sáng nay em bị đau họng bên phải, nuốt cái gì xuống cũng cấn, rồi đau mà chỉ đau 1 họng bên phải thôi, bác sĩ giúp e vs ạ