Em bị đau rát họng,
Cổ họng luôn cảm thấy vướng
Tối ngủ có hiện tượng nghẹt mũi
Lưỡi bị trắng, buổi ngày có hiện tượng ù tai