Em bị khô cổ họng và đau rát lưỡi khi nuôt nước bọt hay gì đấy có cảm giác vướng dù em uống rất nhiều nước rồi nhưng vẫn không đỡ