e bị sưng và nổi nhiều mục ở vòm họng không biết đây là tình trạng gì vậy bác sĩ