Em bị ban đỏ hết cả khoang miệng, có hơi đau 1 chút kiểu ráp ráp ấy ạ, em không bị sốt cũng không bị vấn đề nào khác cả. Chân tay cũng không mẩn đỏ hay có bất kì nốt gì. Em năm nay 26 tuổi. Mong bác sĩ tư vấn giúp em ạ