Em thường xuyên ngạt mũi luyên phiên cả 2 bên, tình trạng nặng vào buổi tối, e vừa cắt amidan gần được 1 tháng ạ, thành họng của e nổi những hạt như trong ảnh và e hay bị ợ hơi ạ, mong bác sĩ tư vấn