Em bị rát chổ trên họng dưới mũi. Chổ mà sặc cơm hay sặc nước hay lên . E rất hay bị chổ đó . Cho e lời khuyên với ạ .