Chao bac si
Em bị khó chịu ở họng nuốt nước bọt bị vướng khó chịu
K bị đau cug k bị rát cug k bị ho k bi sot. Trieu chung gi a. Xin cam on