chào bác sĩ, cho e hỏi em đi đo điện não kết quả như thế này kèm triệu chứng phía dưới là bị bệnh gì. điều trị bằng thuốc nào?
Kết quả điện não đồ:
Nhịp alpha: tần số trung bình 9-10 c/s biên độ cao >100 micro v khá nhiều, đều và liên tục 2 bán cầu, ưu thế vùng đỉnh chẩm.
Nhịp beta: Tần số 20-30 c/s biên độ <20 micro v , ưu thế vùng trước- trung tâm xen kẽ nhiều sónmg chậm đa hình thấp
Nhịp khác: ít ghi nhận
Phản ứng Beger: (+)
Nghiệp pháp họat hóa: tăng biên độ và chỉ số alpha 2 bán cầu, ko ghi nhận họat động kịch phát khu trú nào khác.
KL: Trạng thái tăng kích thích vỏ não.

Chiệu chứng: Bệnh đã lâu, nhức đầu chóng mặt, khó nghủ, đôi khi cảm giác chán nản, khóp tập trung, nhức mỏi các khớp xương, ù tai phải, đôi khi thấy chóang váng.

Kết quả đo điện não của bạn y chang của mình khi đo và ghi trong tờ giấy. Không khác gì luôn.chỉ khác ở triệu chứng.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ