Các câu hỏi mới nhất

  • Tiến sỹ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh

    Giảng Viên chuyên khoa TMH Trường Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

    đây là viêm họng và amiđan và u nhú đáy lưỡi cần điều trị chuyên khoa. nếu lo lắng vui lòng đăng ký tư vấn trực tiếp với bác sĩ.
    đây là viêm họng và amiđan và u nhú đáy lưỡi cần điều trị chuyên khoa. nếu lo lắng vui lòng đăng ký tư vấn trực tiếp với bác sĩ.