Tóm tắt bệnh Chấn thương

Chấn thương được phân loại thành chấn thương cùn và chấn thương thâm nhập. Chấn thương cùn là phổ biến hơn, bao gồm tai nạn xe cộ, té ngã, hoặc bị tấn công bằng gậy gộc... Chấn thương thâm nhập bao gồm vết thương do bị dao đâm hoặc đạn bắn.

Triệu chứng

Các triệu chứng phụ thuộc vào các vùng bị thương và mức độ thiệt hại

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Các xét nghiệm, kiểm tra được thực hiện phụ thuộc vào phần cơ thể bị thương và nguyên nhân gây chấn thương.

Điều trị

Việc điều trị phụ thuộc vào các phần của cơ thể bị thương và mức độ tổn thương.

Tổng quan bệnh Chấn thương

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Chấn thương