Đặt khám online với bác sĩ
Tìm kiếm bác sĩ
Tham gia hỏi đáp miễn phí

App TDOCTOR dành cho bệnh nhân

App TDOCTOR dành cho bác sĩ

Tư vấn các bệnh tiêu hoá ở trẻ

hoi bac si

Bác sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Vân Khánh

Phó khoa gan mật tuỵ - ghép gan

Bệnh viện Nhi Đồng 2 HCM

199

Phòng khám

1178

Bác sĩ

101

Nhà thuốc

12116

Bệnh nhân

2966

Câu hỏi

2644

Câu trả lời

Bác sĩ nổi bật

Danh sách bác sĩ tương tác nhiều trên hệ thống