6 kiểu căng thẳng và mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe bạn nên biết để có phương pháp ứng khó kịp thời

Trong cuộc sống bận rộn và đầy rẫy áp lực hiện nay, mọi người luôn phải chạy đua theo đuổi hết thứ này đến thứ khác. Do vậy cảm giác căng thẳng đã trở nên khá phổ biến.
Hỏi bác sĩ miễn phí