Tiêu hoá
Tư vấn

Tiêu hoá

Bác sĩ Nguyễn Chiến Quyết

Chuyên ngành ngoại tiêu hóa . Hiện đang công tác tại khoa cấp cứu ngoại

Bệnh viện Bạch Mai