THUỐC LÁ THẾ HỆ MỚI – THỦ ĐOẠN GÂY NGHIỆN MỚI!

Thuốc lá đã và đang là một trong những vấn đề liên quan không chỉ tới sức khỏe mà còn kinh tế và xã hội. Thuốc lá gây hại nặng nề cho người hút không chỉ lên vấn đề thực thể mà còn lên cả vấn đề tâm thần kinh. Tổ chức Y Tế Thế Giới đã xếp nghiện thuốc lá là một bệnh với mã ICD-10 là F17 (Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá).
Hỏi bác sĩ miễn phí