Bác sĩ Hỗ Trợ Mùa Dịch
Tư vấn

Bác sĩ Hỗ Trợ Mùa Dịch

Tiến sỹ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh

Giảng Viên chuyên khoa TMH Trường Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch