Tóm tắt bệnh Chấn thương thần kinh ngoại biên

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Chấn thương Peripheral nervous system

Các dây thần kinh ngoại biên là đường dẫn truyền các tín hiệu từ tủy sống tới não. Các dây thần kinh này có thể bị đứt một phần hoặc hoàn toàn do chấn thương.

Triệu chứng

Yếu ớt, không có khả năng di chuyển, tê.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Điện cơ đồ (EMG), nghiên cứu dẫn truyền thần kinh.

  • Các xét nghiệm bổ sung có thể được yêu cầu.

Điều trị

Điều trị tùy thuộc vào vị trí của vết thương. Phẫu thuật thường được thực hiện nhưng một số dây thần kinh quá nhỏ để sửa chữa.

Tổng quan bệnh Chấn thương thần kinh ngoại biên

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Chấn thương thần kinh ngoại biên