Tóm tắt bệnh Ho do chất ức chế ACE (tTác dụng phụ của thuốc huyết áp)

Chất ức chế ACE là chất ức chế Enzym chuyển Angiotension, được quy định để kiểm soát huyết áp và/hoặc suy tim. Thuốc thường gặp là Lisinopril, Captopril, Enalapril, và Ramipril. Hầu hết các tác dụng phụ thường gặp là liên tục ngứa họng và ho. Tác dụng phụ khác bao gồm huyết áp thấp; sưng môi và lưỡi (phù mạch).

Triệu chứng

Liên tục ngứa họng và ho, huyết áp thấp; sưng môi và lưỡi (phù mạch)

Chẩn đoán

Thực hiện hỏi bệnh sử và khám thực thể.

Điều trị

Việc ngừng thuốc thường chấm dứt tác dụng phụ.

Tổng quan bệnh Ho do chất ức chế ACE (tTác dụng phụ của thuốc huyết áp)

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Ho do chất ức chế ACE (tTác dụng phụ của thuốc huyết áp)