Tóm tắt bệnh Lạm dụng ma túy (morphine, heroin)

Lạm dụng ma tuý hay các chất gây nghiện có thể liên quan đến thuốc phiện bất hợp pháp như heroin hay từ việc lạm dụng các loại thuốc theo toa có tính chất gây phiện (thuốc giảm đau: Hydrocodone, Oxycodone, Morphine). Sử dụng các chất ma tuý cho khoảng thời gian dài sẽ gây nghiện, sử dụng chung kim tiêm gây nên các bệnh truyền nhiễm như HIV, viêm gan và suy cơ quan.

Triệu chứng

Sử dụng ma túy với liều lượng tăng dần.

Chẩn đoán

Hỏi bệnh sử và khám thực thể. Các xét nghiệm để xác định thiệt hại do việc lạm dụng ma túy có thể được thực hiện.

Điều trị

Xét nghiệm máu toàn bộ (CBC), xét nghiệm bảng chuyển hóa toàn diện (CMP), xét nghiệm mang thai BHCG, xét nghiệm nước tiểu, chụp X-quang.

Tổng quan bệnh Lạm dụng ma túy (morphine, heroin)

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Lạm dụng ma túy (morphine, heroin)