Tóm tắt bệnh Lạm dụng Peyote (chất gây nghiện từ 1 loại xương rồng)

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Lạm dụng chất gây nghiện từ cây xương rồng Lophophora Williamsii

Mescaline là một loại chất gây ảo giác thu được từ cây xương rồng Lophophora Williamsii, chủ yếu được sử dụng như một loại thuốc tiêu khiển. Trong một số nền văn hóa, Mescaline được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo. Mescaline có thể gây kích động, đánh trống ngực và nôn mửa dữ dội.

Triệu chứng

Ảo giác thị giác, thay đổi trạng thái ý thức, lo âu, hưng phấn, trạng thái giống như nằm mơ.

Chẩn đoán

Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

Điều trị

Điều trị hỗ trợ. An thần có thể cần thiết.

Tổng quan bệnh Lạm dụng Peyote (chất gây nghiện từ 1 loại xương rồng)

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Lạm dụng Peyote (chất gây nghiện từ 1 loại xương rồng)