Tóm tắt bệnh Lam dụng rượu

Lạm dụng rượu là khi việc uống rượu quá mức dẫn đến tổn hại về thể chất và/hoặc gây tổn hại cho cá nhân, gia đình hay các mối quan hệ khác.

Triệu chứng

Nhầm lẫn, trầm cảm, hoạt động kém, tự tách bản thân ra khỏi gia đình.

Chẩn đoán

Hỏi bệnh sử và khám thực thể cùng với các xét nghiệm khác, có thể bao gồm: xét nghiệm máu toàn bộ (CBC), xét nghiệm chức năng gan, và chất điện giải.

Điều trị

Xét nghiệm máu toàn bộ (CBC), xét nghiệm bảng chuyển hóa toàn diện (CMP), xét nghiệm Lipase, đo nồng độ Ethanol trong máu.

Tổng quan bệnh Lam dụng rượu

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Lam dụng rượu