Tóm tắt bệnh Lạm dụng thuốc

Là tình trạng lạm dụng các loại thuốc theo toa. Rối loạn này có thể xảy ra do cố ý hoặc vô tình.

Triệu chứng

Các triệu chứng phụ thuộc vào loại thuốc bị lạm dụng.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Xét nghiệm độc tính trong nước tiểu hoặc huyết thanh.

  • Các xét nghiệm bổ sung có thể được yêu cầu.

Điều trị

  • Loại bỏ các loại thuốc bị lạm dụng và điều trị tình trạng phơi nhiễm thuốc quá mức.

  • Điều trị triệu chứng.

  • Liệu pháp tâm lý và tư vấn để ngăn chặn hiện tượng tái sử dụng.

Tổng quan bệnh Lạm dụng thuốc

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Lạm dụng thuốc