Tóm tắt bệnh Mộng mắt - Trùng

Là sự tăng trưởng lành tính của kết mạc mắt (mộng mắt). Mộng mắt có màu trắng hoặc vàng và thường không gây ra bất kỳ vấn đề nào cho mắt. Mộng mắt thường xuất hiện ở góc mắt, phần gần mũi.

Triệu chứng

Thông thường không có triệu chứng.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Khám mắt bằng đèn khe.

Điều trị

  • Thông thường không cần điều trị.

  • Nước mắt nhân tạo có thể giúp mắt dễ chịu.

  • Phẫu thuật cắt bỏ mộng mắt vì lý do thẩm mĩ.

Tổng quan bệnh Mộng mắt - Trùng

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Mộng mắt - Trùng