Tóm tắt bệnh Mụn thịt thừa

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • U tuyến mồ hôi
  • Mụn thịt
  • Mụn gạo
  • Mụn cơm
  • Skin tags

Mụn thịt thừa là những u nhú nhỏ, lành tính, xuất hiện trên da. Một số người có thể có nhiều mụn thịt thừa trên cơ thể. Thừa cân làm tăng nguy cơ phát triển mụn thịt thừa. Cổ và nách là các bộ phận cơ thể thường xuất hiện mụn thịt thừa.

Triệu chứng

Không có triệu chứng. Mụn thịt thừa thường nhỏ nhưng có thể dài hơn 1cm. Chúng thường được tìm thấy trên cổ, nách hoặc nếp gấp da khác của cơ thể.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Việc chẩn đoán thường được thực hiện dựa trên sự xuất hiện các rối loạn da.

  • Sinh thiết da (hiếm khi thực hiện) để kiểm tra các mô dưới kính hiển vi.

Điều trị

  • Không điều trị, trừ khi các mụn thịt thừa gây mất thẩm mỹ hoặc gây kích thích.

  • Mụn thịt thừa có thể được loại bỏ bằng tiểu phẫu, áp lạnh hoặc đốt điện.

Tổng quan bệnh Mụn thịt thừa

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Mụn thịt thừa